All in One

– Мeyer Оptoelectronic е високотехнологична компания, която фокусирайки се върху интелигентната идентификационна технология и научноизследователската и развойна дейност на продукта, самостоятелно е разработила и произвела висококачествения CBCT апарат, който е широко използван в областта на зъбните импланти, ортодонтията, протезирането, диагностиката на ендодонтските заболявания и други. Всичко това прави Meyer една от най-известните марки в света в индустрията за производство на оборудване за зъбна визуализация от висок клас.

– уникални алгоритми за реконструкция на изображения HRPBR и обработка на WE изображения;

– водеща технология, интелигентно генерираща HD панорамни изображения, за да осигури повече клинични подробности и висока точност на диагностиката;

– интелигентен алгоритъм за премахване на шума, значително подобряващ разделителната способност на изображението чрез намаляване на шума и изкривяванията на изображението;

– разнообразие от режими на снимане: HD сканиране, сканиране на изображения на кореновия канал чрез премахване на артефакти, причинени от абсорбиращи материали;

– CUDA високоскоростна реконструкция на изображението.

Параметри

Бързо и прецизно изображение, сканиране с минимална доза радиация. Детски режим.

dd1

Доза радиация за един час от самолет

Еднократна доза радиация за възрастен

Еднократна доза радиация за дете

Лесно обновяване на системния софтуер

Лесна обработка на изображенията – опростената система за управление на данните осигурява бърз преглед на сложни 3D данни и по-висока ефективност на диагностика – работи във формат DICOM 3.0, съгласно международните стандарти – мощна система за управление на случаите и пълни записи от началото на диагнозата до оценката след операцията улеснява както лекарят, така и неговите пациенти.

Интелигентна система
за реконстукция
на изображенията

Апаратът All in One CBCT непрекъснато се надгражда, за да отговори на всички клинични нужди

Панорама

Предоставя висока точност на диагностициране и по-добро лечение на всички заболявания на зъбната и челюстна системи. Лесно извличане на НD панорамни изображения чрез изграждане на перфектна томографска карта, съчетана с обозначенията по осите Х, У и Sita.

Цефалометрия

Най-добрият избор за всеки специалист-ортодонт. Апаратът предлага висока ефективност и точност при ортодонтското лечение и лицево-челюстната хирургия. Лъчение с най-ниска доза на радиация, благодарение на възможността за регулиране и подравняване на две нива, което осигурява НD цефалометрични изображения.

Компютърна томография

Универсален апарат за точно изобразяване на на анатомичната структура на пациента с лесно приспособимо зрително поле. Интелигентната технология на изобразяване прави възможно свободното наблюдение на обекта от всеки ъгъл. Точността в измерване на разстоянието, площта, обема и външния контур, прави възможно лесно и бързо извличане на панорамното 3D изображение, само чрез един бутон.

Други функции

Частична Компютърна томография
Сканиране на силиконов или гипсов модел
Висока резолюция

НОВИНИ

CBCT
Деница Пискова

Нова Цифрова СВСТ система за 3D визуализация и ОПГ от MEYER Optoelectronic в Русе

Модерен инструмент с иновативна технология за 3D диагностика и цифрово изобразяване с широко-спектърно приложение в стоматологията и общата медицина бе инсталиран тази седмица

ГАЛЕРИЯ

Заявете среща от наш консултант, който ще Ви посети в удобно за Вас време!

Tелефон за връзка:

+359 88 7722 696

Copyright © 2021. Биоса ЕООД