Biosa

 +359 88 772 2696 / +359 87 724 4699  

DTY-10Z Z-тип кофичен елеватор
  1. Кофичките на този елеватор се разтоварват посредством инерцията на собственото им тегло. Лентата на елеватора се движи с много ниска скорост и това не позволява на кофичките да губят сталбилност и намалява до минимум чупенето на материала, който преминава през елеватора.
  2. Уникален вътрешен дизайн и конструкция, който предпазва лентата и ефективно предотвратява нейното усукване.
  3. Могор-Редукторът работи с директно предаване и допринася за плавната и свръхниска скорост на работа, без шум и вибрации;
  4. Конструкцията не елеватора е монолитна, изработена чрез лазерна технология с цифрово управление. Ползвани са болтови връзки за избягване на заваръчни деформации; всички повърхности на елеватора са преминали през пясъкоструене и пластична обработка.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn