Biosa

 +359 88 772 2696 / +359 87 724 4699  

5XFS-7.5FC ДВОЕН ВЪЗДУШНО-СИТОВ СЕПАРАТОР

Машината има две въздушни сита, посредством които отстранява успешно всички леки и средни примеси и прах. Материала влиза в машината посредством елеватор, който го насочва към предното въздушно сито, където се отделят първоначално леките примеси и праха, който отива към циклона. След това материала преминава през комбинация от няколко вибро-сита с различни размери и профили на отворите и по този начин машината частично калибрира семената и ги разделя на фракции в зависимост от размера им. Най-накрая материала преминава през второто въздушно сито, където допълнително се премахват остатъчните леки примеси.

Отличителен белег:

Две въздушни сита с два пъти по-голяма мощност на въздушния поток и по-висока ефективност при почистване.

Всяко от двете въздушни сита се контролира поотделно.

Благодарение на второто въздушно сито, готовия продукт излиза по-чист и с по-добър вид.

Многофункционални и лесни за подмяна сита с голяма ситова площ – 1,25m × 2,4m

Машината е подходяща за почистване на различни видове семена, зърнени култури и други.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn