Biosa

 +359 88 772 2696 / +359 87 724 4699  

5XFS-7.5C ВЪЗДУШНО-СИТОВ СЕПАРАТОР

Включва кофичен елеватор, прахоуловител, затворен, ротационен, разтоварен клапан, вертикален екран и вибрационен грейдер.

Функции:

  • Може да почиства прахообразните леки примеси, чрез вертикален въздушен екран и вибрационното сито може да почиства големите и малките примеси. 
  • Материалът може да бъде разделен на голяма, средна и малка фракция посредством няколко реда сита.
  • Намира широко приложение в производството на семена, зърнени култури и при преработката на други земеделски продукти. 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn