X-ray detector for seeds and cerealsX-Ray Рентгенов детектор за почистване на семена

 • Прецизно открива и отхвърля трудните за откриване примеси, като метал, камък, стъкло, керамика, пясък, почва, кости, черупки и други
 • Специална софтуерна функция за откриване на дефекти по продуктите, като прояждане от червеи, нарушение в целостта, кухо или счупено ядро
 • Характеристики
 • Уникален мулти-идентификационен алгоритъм за откриване на различен вид примеси
 • Перфектен алгоритъм с изкуствен интелект – автоматично търси най-добрата прецизност на откриване, съгласно характеристиките на суровината
 • 60-канален пневматичен сепаратор (опция) – осигурява минимални загуби
 • Високонадеждна производителност – оборудван с промишлен климатик, херметически корпус, като се има предвид дългосрочната работа в среда с висока или ниска температура
 • Най-новата проектирана транспортна лента и рентгенова защитна завеса. Лесни за разглобяване при миене и почистване, възможност да се мие с въздух под високо налягане, което отговаря на изискванията на НАССР за хранителните предприятия
 • Първото в света устройство с 60 ежектора осигурява прецизно и високоскоростно първоначално отсяване и отхвърляне на примесите и гарантира минимална загуба 
 • Вграденият рентгенов X-Ray сензор с висока резолюция и уникален алгоритъм, ефективно открива чуждите частици 
 • 17” сензорен екран със система за само-обучение улеснява значително работата със машината 
 • Благодарение на най-новият алгоритъм за засичане на проядени обекти, машината открива и отстранява с висока ефективност продукти, наранени от прояждане 

X-ray detector for foreign particles

 • Foreign matter detection-precisely rejects the impurities difficult to detect such as  metal, stone, glass, ceramic, sand, soil, true, fecal pellets, bones, shell etc. 
 • Unique multi-identification algorithm – detects various impurities
 • Perfect artificial intelligence algorithm – searches the best detecting accuracy automatically according to the raw material features
 • 60-channels air gun separator (optional) – brings the minimum loss
 • Highly reliable performance – equipped with industrial air-conditioner, airtight case, tolerating the long-term working environment with high or lower temperature
 • Latest designed conveying belt and the X-ray protecting curtain – easly disassemble for washing and can be washed by high pressure air gun which meets the requirements of HACCP for food enterprise 
 • World initial fast rejection device of 60 ejectors brings the minimum loss and higher detection precision 
 • Imported high resolution X-Ray sensor with unique algorithm effectively detects the foreign matters 
 • 17”touch screen with parameters self-learn system enables operation 
 • The latest worm-eaten detection algorithm can detect the worm-eaten defects of the product 

Model SS-X8084SSF-M 
Sensitivity/Чувствителност (mm)  SUS boll/семенник ˃Ф0.4; SUS thread/влакно ˃Ф0.3; glass/стъкло˃Ф2.0; ceramic/керамика˃Ф2.0; rubber/гума˃Ф3.0 
Dimensions/Размери (mm)  920 х 1150 х 1790
X-ray output/Мощност на рентгена 350W, max 80kV/8.0mA 
Conveyor speed/Скорост на конвейера (m/min)  10-80 adjustable/регулируема
Belt width/Ширина на лентата (mm)  410 
Interface/Интерфейс 17” liquid crystal screen/екран с течни кристали
X-ray Leakage/Рентгеново изтичане  ˂1µ SV/h 
Protection/Защита IP66, IP54 
Application surrounding/Среда на прилагане Stable environment /Среда на приложение 0-40oC, relative humidity/относителна влажност 30-85% 
Power supply/Захранване Single phase/Единична фаза AC220V/pm 10%, 50-60Hz, 2 kVA