Ultra HDС широко приложение в рибното производство, производството на мляко на прах и други прахообразни хранителни продукти, месо, пакетирани храни за крайния потребител и др.