GLOBAL Series Rice Color SorterЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ CG.N
Подходящ за сортиране на ориз
⦁ Интелигентна и ефективна технология за комбинирано сортиране по форма и цвят. 
⦁ Най-добрият в света HD цветен сензор с размери на микрон и несравнима прецизност
⦁ инфраред система за извеждане на изображенията; 
⦁ InGaAs инфраред система
⦁ система Spectrum Confocal 2.0 
⦁ По-голяма ефективност при откриване и сортиране на миниатюрни частици. По-нисък коефициент  на начупване. 
⦁ Работи с патентован еджектор Maglev
⦁ Безжична експлоатация с дистанционно наблюдение и контрол
⦁ Нова обезпрашаваща система, с високо ниво но обезпрашаване, по-добър сортиращ резултат
⦁ 15-инчов LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
⦁ Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.
 

 

GLOBAL Series Rice Color Sorter
 
Suitable for sorting of rice
⦁ Intelligent and efficient technology for combined sorting by shape and color.
⦁ The world's best Micron-sized Superior HD Color Sensor 
⦁ Infrared Imaging Sysstem 
⦁ InGaAs System
⦁ Very high resolution and high level of object recognition
⦁ Increased efficiency in detecting and sorting tiny particles. 
⦁ Patented Maglev Ejector
⦁ Spectrum Confocal 2.0 System 
⦁ 15-Inch LCD display
⦁ Wireless operation system for remote monitoring and control
⦁ New anti-dusting system with high level of dust removal and better sorting result
⦁ Automatic diagnostics for problems and errors.
⦁ Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.