COLOR SORTER SERIES CG.AЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ CG.A
Подходящ за сортиране на различни видове семена, зърнени култури и хранителни продукти, като пшеница, царевица, нахут, слънчоглед, грах, леща, ядки, дребни плодове и зеленчуци и други
⦁ Интелигентна и ефективна технология за комбинирано сортиране по форма и цвят. 
⦁ Най-добрият в света HD цветен сензор с размери на микрон и несравнима прецизност и инфраред система за извеждане на изображенията; много висока резолюция и високо ниво на разпознаваемост на обектите 
⦁ По-голяма ефективност при откриване и сортиране на миниатюрни частици. По-нисък коефициент  на начупване. 
⦁ Призматична спектроскопска технология с по-прецизна система за регулиране на светлината.
⦁ Безжична експлоатация с дистанционно наблюдение и контрол
⦁ Нова обезпрашаваща система, с високо ниво но обезпрашаване, по-добър сортиращ резултат
⦁ 15-инчов LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
⦁ Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.
 

 

COLOR SORTER SERIES CG.A 

⦁ Suitable for sorting of different types of seeds, cereals and food products such as wheat, corn, chickpeas, sunflower seed, peas, lentils, nuts, small fruits and vegetables and more
⦁ Intelligent and efficient technology for combined sorting by shape and color.
⦁ The world's best Micron-sized Superior HD Color Sensor Infrared Imaging Sysstem with very high resolution and high level of object recognition
⦁ Increased efficiency in detecting and sorting tiny particles. 
⦁ Prism Spectroscopic Imaging Technology Compound Eye Illumination System 
⦁ Wireless operation system for remote monitoring and control
⦁ New anti-dusting system with high level of dust removal and better sorting result
⦁ Automatic diagnostics for problems and errors.
⦁ Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.