ЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ C.REALЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ C.REAL
Подходящ за сортиране на семена и зърнени култури с много малък размер на зърното, като киноа, сусам, ленено семе, горчица, кимион и други
⦁ Интелигентна и ефективна технология за комбинирано сортиране по форма и цвят. 
⦁ Най-добрият в света HD цветен сензор с размери на микрон и несравнима прецизност и InGaAs инфраред система за извеждане на изображенията
⦁ Много висока резолюция и високо ниво на разпознаваемост на обектите и по-голяма ефективност при откриване и сортиране на частици с много малки размери. Почти нулев коефициент на хубав продукт в отпадъка
⦁ Работи с патентовани еджектори Maglev
⦁ Безжична експлоатация с дистанционно наблюдение и контрол
⦁ Нова обезпрашаваща система, с високо ниво но обезпрашаване, по-добър сортиращ резултат
⦁ 15-инчов LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
⦁ Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.
 

COLOR SORTER SERIES C.REAL 
 
⦁ Suitable for sorting of seeds and cereals with very small grain size, such as quinoa, sesame, flaxseed, mustard, cumin and more
⦁ Intelligent and efficient technology for combined sorting by shape and color.
⦁ The world's best Micron-sized Superior HD Color Sensor with InGaAs Infrared Imaging Sysstem with very high resolution and high level of object recognition
⦁ Very high resolution and high level of object recognition and greater efficiency in detecting and sorting particles of very small size. Almost zero coefficient of waste of good grains
⦁ Patented Maglev ejector
⦁ Wireless operation system for remote monitoring and control
⦁ New anti-dusting system with high level of dust removal and better sorting result
⦁ Automatic diagnostics for problems and errors.
⦁ Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.