Belt color sorter KS SeriesЦВЕТЕН ЛЕНТОВ СОРТИРОВАЧ KS Series 
специален модел, подходящ за кашу, плодове и зеленчуци и плаастмаса
⦁ Двоен поглед от двете страни на обекта
⦁ Двойно по-добро решение за разпознаване на материалите
⦁ Система за по-подробно разглеждане на обекта
⦁ Откриване на много малки дефекти с невероятна ефективност
⦁ Най-добрият в света HD цветен сензор с размери на микрон и несравнима прецизност и InGaAs инфраред система за извеждане на изображенията
⦁ Работи с патентовани еджектори Maglev
⦁ Безжична експлоатация с дистанционно наблюдение и контрол
⦁ Нова обезпрашаваща система, с високо ниво но обезпрашаване, по-добър сортиращ резултат
⦁ 15-инчов LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
⦁ Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.
 

 

Belt color sorter KS Series 
a special model suitable for sorting of cashew, fruits and vegetables and plastic materials
⦁ Double view on both sides of the object
⦁ Double better solution for material recognition
⦁ System for more detailed viewing of the object
⦁ Detecting very small defects with incredible efficiency
⦁ The world's best Micron-sized Superior HD Color Sensor with InGaAs Infrared Imaging Sysstem with very high resolution and high level of object recognition
⦁ Patented Maglev ejector
⦁ Wireless operation system for remote monitoring and control
⦁ New anti-dusting system with high level of dust removal and better sorting result
⦁ Automatic diagnostics for problems and errors.
⦁ Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.