МАШИНИ ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ И ПАКЕТИРАНЕ / WEIGHTING AND PACKAGING MACHINES

Продукти / Products

 • List Type :

Машина за пакетиране от 10 до 50 кг. / Packaging machine DCS-100A

Пакетираща машина DCS-100A

 

 • Модел DLB претегляща и пакетираща машина е нов тип автоматична машина за опаковане на готова продукция 
 • Тя включва устройство за автоматично претегляне, транспортьор, запечатващо устройство, компютърен контролер
 • Отличава се с висока скорост на претегляне, точност в меренето, малки размери и удобство при работа
 • Висящ претеглящ сензор, стабилност при предаване на сигнала и точно претегляне
 • Висока скорост, Висока анти-заглушаваща функция, стабилност, автоматична корекция на грешки
 • Инфра-червен датчик и и високо скоростно пневматично устройство за бърза реакция
 • LCD-екран за по-лесна работа
 • Главната машина, конвейера и запечатващото устройство се контролират от компютър
 • Компютърът може да съхранява данни за капацитет за работна смяна, за дневен режим на работа, общото количество на опакованата продукция 
 • Широк обхват на опаковане с висока съвместимост

 


Packaging machine DCS-100A

 • Hanging weighing sensor, steady signal transmission and predse weighing
 • Fast speed, high anti-jamming ability, stability and automatic error repairing
 • It has infrared transducer and speedy pneumatic device for fast reaction, it also adopts Touching LCD display for easy operation
 • Main machine, conveyer, sealing device are controlled by computer
 • Wide packing scope, high compatibility
 • It can store the shift capacity, day capacity and total packaging quantities automatically and accurately

АВТОМАТИЧНА ПАКЕТИРАЩА МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ В 5КГ ОПАКОВКИ С ОТВОРИ ЗА ЗАХВАТ AUTOMATIC GRAIN WEIGHING PACKING MACHINE WITH PLATFORM AND CONVEYOR
FOR 5KG GUSSET BAG WITH HANDLE HOLES

Introduction : 
This machine can make multiple types of bags such as pillow bag, gusset bag, hole-punching bag, etc. 
Equipped  with  different  feed  device  can  realize  packaging of different materials such as granular, powdery, flaky, ball, and irregular shape material, etc. The machine integrates the functions of bag-making, filling, sealing, printing, punching and counting. Form of bag-making: pillow bag, gusset bag and hole-punching bag.