ЛИНИИ ЗА ОБРАБОТКА НА СЕМЕНА / SEED TREATMENT LINES

Продукти / Products

  • List Type :

Grain and Beans Cleaning Plant

Почистваща линия за зърнени култури и варива

  • Цялостни интегрирани решения за комплексно почистване на семена и зърнени култури, включващи пълен набор от всички необходими машини и съоръжения.

Семепочистваща машина→ Магнитен сепаратор →Машина за отделяне на камъни →Гравитационен сепаратор →Полираща машина →Вибрационен гредер →Пакетираща машина →Система за събиране на праха 


Grain and Beans Cleaning Plant

  • Complete integrated solutions for complex cleaning of seeds and soil cereals incorporating a complete set of all necessary machines and facilities.

Seed Cleaner → Magnetic Separator → De-Stoner → Gravity Separator → Polisher → Vibration Grader → Packing Machine → Dust collecting system

Линия за белене на слънчоглед / Sunflower seeds dehulling processing plant

Почистваща линия за зърнени култури и семена

  • Цялостни интегрирани решения за комплексно почистване на семена и зърнени култури, включващи пълен набор от всички необходими машини и съоръжения.

Grain and seed processing plant

  • Complete integrated solutions for complex cleaning of seeds and soil cereals incorporating a complete set of all necessary machines and facilities