МАШИНИ ЗА СОРТЕРИ И X-RAY
SORTER MACHINES AND X-RAY

Продукти / Products

 • List Type :

Single Channel Color Sorter

ЕДНОКАНАЛЕН ЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ I1​

Подходящ за сортиране на различни видове семена, зърнени култури и хранителни
продукти, като пшеница, царевица, нахут, слънчоглед, грах, леща, ядки и други​

 • Подходящ, както за лаборатории, така и за малки ферми, земеделски стопанства и предприятия за производство
 • Бързо и лесно  сортира  по цвят малки проби и отделя продукти с различна оцветеност 
 • Лесна за работа операционна система, компактна форма
 • Интелигентна и ефективна технология за комбинирано сортиране по форма и цвят. 
 • Най-добрият в света HD цветен сензор с несравнима прецизност и инфраред система за извеждане на изображенията; много висока резолюция и високо ниво на разпознаваемост на обектите
 • Голяма ефективност при откриване и сортиране на миниатюрни частици с много нисък коефициент  на начупване. 
 • Дистанционно наблюдение и контрол при експлоатация
 • LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
 • Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.

SINGLE CHANNEL COLOR SORTER SERIES I1


Suitable for sorting of different types of seeds, cereals and food products such as wheat,
corn, chickpeas, sunflower seed, peas, lentils, nuts, small fruits and m
ore

 

 • Suitable for both laboratories and small farms and industries.
 • Quickly and easily sorts color small samples and produces products of different color.
 • Easy-to-use operating system, compact form.
 • Intelligent and efficient technology for combined sorting by shape and color.
 • The world's best Superior HD Color Sensor Infrared Imaging Sysstem with very hig resolution and high level of object recognition
 • Increased efficiency in detecting and sorting tiny particles.
 • Wireless operation system for remote monitoring and control
 • Automatic diagnostics for problems and errors.
 • Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.

COLOR SORTER SERIES CG.A

ЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ CG.A
Подходящ за сортиране на различни видове семена, зърнени култури и хранителни продукти, като пшеница, царевица, нахут, слънчоглед, грах, леща, ядки, дребни плодове и зеленчуци и други
⦁ Интелигентна и ефективна технология за комбинирано сортиране по форма и цвят. 
⦁ Най-добрият в света HD цветен сензор с размери на микрон и несравнима прецизност и инфраред система за извеждане на изображенията; много висока резолюция и високо ниво на разпознаваемост на обектите 
⦁ По-голяма ефективност при откриване и сортиране на миниатюрни частици. По-нисък коефициент  на начупване. 
⦁ Призматична спектроскопска технология с по-прецизна система за регулиране на светлината.
⦁ Безжична експлоатация с дистанционно наблюдение и контрол
⦁ Нова обезпрашаваща система, с високо ниво но обезпрашаване, по-добър сортиращ резултат
⦁ 15-инчов LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
⦁ Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.
 

 

COLOR SORTER SERIES CG.A 

⦁ Suitable for sorting of different types of seeds, cereals and food products such as wheat, corn, chickpeas, sunflower seed, peas, lentils, nuts, small fruits and vegetables and more
⦁ Intelligent and efficient technology for combined sorting by shape and color.
⦁ The world's best Micron-sized Superior HD Color Sensor Infrared Imaging Sysstem with very high resolution and high level of object recognition
⦁ Increased efficiency in detecting and sorting tiny particles. 
⦁ Prism Spectroscopic Imaging Technology Compound Eye Illumination System 
⦁ Wireless operation system for remote monitoring and control
⦁ New anti-dusting system with high level of dust removal and better sorting result
⦁ Automatic diagnostics for problems and errors.
⦁ Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.

ЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ C.REAL

ЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ C.REAL
Подходящ за сортиране на семена и зърнени култури с много малък размер на зърното, като киноа, сусам, ленено семе, горчица, кимион и други
⦁ Интелигентна и ефективна технология за комбинирано сортиране по форма и цвят. 
⦁ Най-добрият в света HD цветен сензор с размери на микрон и несравнима прецизност и InGaAs инфраред система за извеждане на изображенията
⦁ Много висока резолюция и високо ниво на разпознаваемост на обектите и по-голяма ефективност при откриване и сортиране на частици с много малки размери. Почти нулев коефициент на хубав продукт в отпадъка
⦁ Работи с патентовани еджектори Maglev
⦁ Безжична експлоатация с дистанционно наблюдение и контрол
⦁ Нова обезпрашаваща система, с високо ниво но обезпрашаване, по-добър сортиращ резултат
⦁ 15-инчов LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
⦁ Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.
 

COLOR SORTER SERIES C.REAL 
 
⦁ Suitable for sorting of seeds and cereals with very small grain size, such as quinoa, sesame, flaxseed, mustard, cumin and more
⦁ Intelligent and efficient technology for combined sorting by shape and color.
⦁ The world's best Micron-sized Superior HD Color Sensor with InGaAs Infrared Imaging Sysstem with very high resolution and high level of object recognition
⦁ Very high resolution and high level of object recognition and greater efficiency in detecting and sorting particles of very small size. Almost zero coefficient of waste of good grains
⦁ Patented Maglev ejector
⦁ Wireless operation system for remote monitoring and control
⦁ New anti-dusting system with high level of dust removal and better sorting result
⦁ Automatic diagnostics for problems and errors.
⦁ Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.

GLOBAL Series Rice Color Sorter

ЦВЕТЕН СОРТИРОВАЧ СЕРИЯ CG.N
Подходящ за сортиране на ориз
⦁ Интелигентна и ефективна технология за комбинирано сортиране по форма и цвят. 
⦁ Най-добрият в света HD цветен сензор с размери на микрон и несравнима прецизност
⦁ инфраред система за извеждане на изображенията; 
⦁ InGaAs инфраред система
⦁ система Spectrum Confocal 2.0 
⦁ По-голяма ефективност при откриване и сортиране на миниатюрни частици. По-нисък коефициент  на начупване. 
⦁ Работи с патентован еджектор Maglev
⦁ Безжична експлоатация с дистанционно наблюдение и контрол
⦁ Нова обезпрашаваща система, с високо ниво но обезпрашаване, по-добър сортиращ резултат
⦁ 15-инчов LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
⦁ Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.
 

 

GLOBAL Series Rice Color Sorter
 
Suitable for sorting of rice
⦁ Intelligent and efficient technology for combined sorting by shape and color.
⦁ The world's best Micron-sized Superior HD Color Sensor 
⦁ Infrared Imaging Sysstem 
⦁ InGaAs System
⦁ Very high resolution and high level of object recognition
⦁ Increased efficiency in detecting and sorting tiny particles. 
⦁ Patented Maglev Ejector
⦁ Spectrum Confocal 2.0 System 
⦁ 15-Inch LCD display
⦁ Wireless operation system for remote monitoring and control
⦁ New anti-dusting system with high level of dust removal and better sorting result
⦁ Automatic diagnostics for problems and errors.
⦁ Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.

Belt color sorter KS Series

ЦВЕТЕН ЛЕНТОВ СОРТИРОВАЧ KS Series 
специален модел, подходящ за кашу, плодове и зеленчуци и плаастмаса
⦁ Двоен поглед от двете страни на обекта
⦁ Двойно по-добро решение за разпознаване на материалите
⦁ Система за по-подробно разглеждане на обекта
⦁ Откриване на много малки дефекти с невероятна ефективност
⦁ Най-добрият в света HD цветен сензор с размери на микрон и несравнима прецизност и InGaAs инфраред система за извеждане на изображенията
⦁ Работи с патентовани еджектори Maglev
⦁ Безжична експлоатация с дистанционно наблюдение и контрол
⦁ Нова обезпрашаваща система, с високо ниво но обезпрашаване, по-добър сортиращ резултат
⦁ 15-инчов LCD екран, лесен и удобен за експлоатация и взаимодействие между оператор и компютър. 
⦁ Автоматична диагностика за проблеми и грешки. Самостоятелно откриване на неизправности от различен характер.
 

 

Belt color sorter KS Series 
a special model suitable for sorting of cashew, fruits and vegetables and plastic materials
⦁ Double view on both sides of the object
⦁ Double better solution for material recognition
⦁ System for more detailed viewing of the object
⦁ Detecting very small defects with incredible efficiency
⦁ The world's best Micron-sized Superior HD Color Sensor with InGaAs Infrared Imaging Sysstem with very high resolution and high level of object recognition
⦁ Patented Maglev ejector
⦁ Wireless operation system for remote monitoring and control
⦁ New anti-dusting system with high level of dust removal and better sorting result
⦁ Automatic diagnostics for problems and errors.
⦁ Self-diagnosis of malfunctions of a different nature.

X-ray detector for seeds and cereals

X-Ray Рентгенов детектор за почистване на семена

 • Прецизно открива и отхвърля трудните за откриване примеси, като метал, камък, стъкло, керамика, пясък, почва, кости, черупки и други
 • Специална софтуерна функция за откриване на дефекти по продуктите, като прояждане от червеи, нарушение в целостта, кухо или счупено ядро
 • Характеристики
 • Уникален мулти-идентификационен алгоритъм за откриване на различен вид примеси
 • Перфектен алгоритъм с изкуствен интелект – автоматично търси най-добрата прецизност на откриване, съгласно характеристиките на суровината
 • 60-канален пневматичен сепаратор (опция) – осигурява минимални загуби
 • Високонадеждна производителност – оборудван с промишлен климатик, херметически корпус, като се има предвид дългосрочната работа в среда с висока или ниска температура
 • Най-новата проектирана транспортна лента и рентгенова защитна завеса. Лесни за разглобяване при миене и почистване, възможност да се мие с въздух под високо налягане, което отговаря на изискванията на НАССР за хранителните предприятия
 • Първото в света устройство с 60 ежектора осигурява прецизно и високоскоростно първоначално отсяване и отхвърляне на примесите и гарантира минимална загуба 
 • Вграденият рентгенов X-Ray сензор с висока резолюция и уникален алгоритъм, ефективно открива чуждите частици 
 • 17” сензорен екран със система за само-обучение улеснява значително работата със машината 
 • Благодарение на най-новият алгоритъм за засичане на проядени обекти, машината открива и отстранява с висока ефективност продукти, наранени от прояждане 

X-ray detector for foreign particles

 • Foreign matter detection-precisely rejects the impurities difficult to detect such as  metal, stone, glass, ceramic, sand, soil, true, fecal pellets, bones, shell etc. 
 • Unique multi-identification algorithm – detects various impurities
 • Perfect artificial intelligence algorithm – searches the best detecting accuracy automatically according to the raw material features
 • 60-channels air gun separator (optional) – brings the minimum loss
 • Highly reliable performance – equipped with industrial air-conditioner, airtight case, tolerating the long-term working environment with high or lower temperature
 • Latest designed conveying belt and the X-ray protecting curtain – easly disassemble for washing and can be washed by high pressure air gun which meets the requirements of HACCP for food enterprise 
 • World initial fast rejection device of 60 ejectors brings the minimum loss and higher detection precision 
 • Imported high resolution X-Ray sensor with unique algorithm effectively detects the foreign matters 
 • 17”touch screen with parameters self-learn system enables operation 
 • The latest worm-eaten detection algorithm can detect the worm-eaten defects of the product 

Ultra HD

С широко приложение в рибното производство, производството на мляко на прах и други прахообразни хранителни продукти, месо, пакетирани храни за крайния потребител и др.