New Digital STV System for 3D Visualization and OCG from MEYER Optoelectronic in Rousse

Нова Цифрова СВСТ система за 3D визуализация и ОПГ от MEYER Optoelectronic в Русе

Модерен инструмент с иновативна технология за 3D  диагностика и цифрово изобразяване с широко-спектърно приложение в стоматологията и общата медицина бе инсталиран тази седмица в кабинета на Д-р Деян Славов от Русе. С това д-р Славов, като един от водещите стоматолози в града дава възможност на своите пациенти да получат лечение на най-високо технологично и професионално ниво. Новият уред  за 3D  диагностика предлага богата гама от методи за диагностика и лечение в специфични за стоматологията области, като ендодонтия, пародонтология, орална хирургия, ортопантомография и други.  Апаратът е разработен и произведен от световният гигант Meyer Optoelectronic и е предмет на прецизни инженерингови проучвания и анализи, а екипа на БИОСА ЕООД, като ексклузивен представител на фирмата за Европа, направи възможна доставката на този иновативен продукт до град Русе. Интелигентният уред извежда прецизни 3D изображения във формат, съвместим с друг софтуер, което оптимизира работата и води до качествена, бърза и лесна експлоатация. Неговият CT- конусовиден лъч е най-надеждното и революционно устройство за изследване на устната кухина и човешкият череп. Рентгеновият генератор се движи в кръг около обекта (180-360 градуса) с много ниско лъчение. За много кратко време след радио-графията данните са обработени от компютъра и се извеждат на екран като 3D изображение.

Технологията на СВСТ е от епохално значение за медицината и оралното здраве на човека.